Monitoring vrste Astacus astacus

A  astacus

I ove godine Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode u suradnji sa mag. ekologije i zaštite prirode Sarom Janković, krajem mjeseca srpnja i početkom kolovoza provodi monitoring autohtone vrste riječni rak (Astacus astacus)  na području Međimurja. Navedeni monitoring nastavak je istraživanja „Rasprostranjenost i populacijske značajke invazivne vrste raka Pacifastacus leniusculus i autohtone vrste raka Astacus astacus na području Međimurja“ provedenog 2010. godine te nastavak monitoringa koji je započet 2013. godine. Continue reading

HGSS i u Međimurju

logo_hgssHrvatska gorska služba spašavanja utemeljila je svoju Stanicu u Međimurju! Dogodilo se to na osnivačkoj Skupštini dana 21. srpnja 2014. godine u prostorijama Međimurske županije. Tako je i Međimurje dobilo svoju Stanicu HGSS-a. Bez obzira što tu nema visokog gorja i nepristupačnih planinskih predjela, gotovo svake godine javlja se potreba za potražnim akcijama za utopljenicima na rijekama Muri i Dravi, čime je osnivanje ove stanice više nego opravdano. “Međimurska priroda” kao ustanova pozdravlja ovaj korak naprijed u postizanju sigurnosti posjetitelja i sve brojnijih avanturista koji svoju dozu adrenalina traže u Regionalnom parku Mura-Drava u Međimurskoj županiji.

Lipanj/srpanj 2014. : Kolumna ravnatelja

IMG_3542

Lipanj i srpanj su mjeseci u godini u kojima tražim novu inspiraciju za složeni posao u zaštiti prirode. Ove godine imao sam čast upoznati i razgovarati, razmjeniti iskustva i mišljenja sa stručnjacima i praktičarima koji u svojem poslu imaju jednake, pa i veće izazove od onih koje meni pruža posao ravnatelja zaštite prirode u Međimurju. Zaključak: Neki se izazovi ponavljaju kao obrazac u svim državama diljem svijeta, drugi ovise o učinkovitosti pravosuđa pojedine države.

Continue reading

Aktualna istraživanja u Međimurju

Istraživanje_za webU sklopu Projekta integracije u EU NATURA2000 trenutno se provodi Inventarizacija i kartiranje biološke raznolikosti i na području Međimurske županije. Glavni cilj projekta je prikupljanje novih kvalitativnih i kvantitativnih podataka za taksonomske grupe: Actinopterygii, Cephalaspidomorphi, Amphibia, Reptilia, Aves, Chiroptera, Decapoda, Lepidoptera, Odonata, Plecoptera Trichoptera. Continue reading

Centar za posjetitelje Žabnik

Nedavno je, točnije 10. lipnja 2014. godine, u granicama Regionalnog parka Mura-Drava u Međimurskoj županiji, otvoren drugi Centar za posjetitelje. Riječ je o CZP u Žabniku nositelj kojeg je Turistička zajednica Općine Sveti Martin na Muri. Centar je smješten na samoj obali rijeke Mure, a njegova okosnica je mlinarska priča koja se nadovezuje na ploveći riječni mlin koji je 2006. godine postavljen na istoj lokaciji. Centar će značajno doprinjeti ugodnijem boravku posjetitelja zaštićenog područja, te biti važna karika u promociji prirodnih vrednota Međimurja u cjelini.