Najava: Promatranje ptica u subotu 30.07.

IMG_0687U subotu 30. srpnja 2016. godine, promatračnica za ptice u Žabniku bit će otvorena za javnost od 18.00 do 20.00 sati. U promatračnici će dežurati čuvar prirode, a posjetitelji će moći koristiti naše dalekozore i durbine te tako lakše uživati u svijetu žabničke mrtvice.

Nakon toga, u 20.00 sati najavljen je MURAKON: 3. međunarodni festival suvremene poezije u sklopu programa Turističke zajednice Općine Sveti Martin na Muri. MURAKON se održava kod obližnjeg mlina na Muri, u magičnom okruženju rijeke Mure. Dobrodošli!

Aktualna istraživanja u Međimurju

Istraživanje riba 2016U sklopu Projekta integracije u EU NATURA2000 provodi se Inventarizacija i kartiranje biološke raznolikosti i na području Međimurske županije. Glavni cilj projekta je prikupljanje novih kvalitativnih i kvantitativnih podataka za taksonomske grupe: Actinopterygii, Cephalaspidomorphi, Amphibia, Reptilia, Aves, Chiroptera, Decapoda, Lepidoptera, Odonata, Plecoptera Trichoptera. Brojni su istraživači ovih ljetnih dana na području Međimurske županije. Nastavi čitati

Odlični rezultati monitoringa jelenka u Međimurju

Za web_6Uzevši u obzir sve metode monitoringa: metoda zamki, transekta i noćnog pregledavanja debla prosječno se na dan viđalo oko 40 jedinki jelenka. Sveukupno su ulovljene i izmjerene 143 jedinke od kojih su 80 % bili mužjaci. Metodom transekta zabilježena su 183 preleta. Posebnu zanimljivost su predstavljale jedinke koje se hrane smolom starog hrasta i to u velikom broju (na jednom hrastu i do 25 jedinki!). Nastavi čitati

Jelenak u intimnom trenutku

IMG_2230

Tijekom nedavnog monitoringa jelenka (Lucanus cervus) u šumi Čep u Međimurju (stara hrastova šuma u dravskom bazenu), naša kamera zatekla je jelenka u intimnom trenutku. Začudna je to vrsta, tim zanimljivija ako znamo da više godina provede u raznim fazama transformacije, tek da bi letjela nekoliko tjedana u završnoj godini svojeg života, obavila produženje vrste i skončala kao hrana za šumske ptice. Snimio: Siniša Golub, lipanj 2016.

Isplaćene naknade za Bijelu rodu (2016.)

IMG_2377Kao i prethodnih godina, i ove godine su (s današnjim datumom, dakle 19. srpnja) isplaćene naknade za gnijezda bijele rode koja su smještena na krovovima odnosno dimnjacima objekata na području Međimurja. Ove godine isplaćene su dvije naknade po =700,00 kuna, od čega polovicu iznosa osigurava Međimurska županija, a polovicu pak Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ta je mjera jedna od popularnijih u zaštiti prirode Republike Hrvatske, jer u nekim županijama postoji i preko stotinu gnijezda na dimnjacima. U Međimurju je većina gnijezda bijele rode smještena na elektro-stupovima, a brigu o tehničkom održavanju istih vrlo agilno vodi Elektra Čakovec u suradnji s našom Javnom ustanovom.

Osiguranje posjetitelja u RP Mura-Drava

Stara Drava i Muškatljin_19.10.2014_3Ovim putem obavještavamo cijenjenu javnost i posjetitelje Regionalnog parka Mura-Drava na području Međimurske županije o mogućnosti kupnje ulaznice u to zaštićeno područje. Za svega =10,00 kuna (slovima: deset-kuna) možete kupiti godišnju ulaznicu u regionalni park, pri čemu ste osigurani od posljedica nezgode koja može dovesti do smrti ili trajnog invaliditeta. Za svaku kupljenu ulaznicu, osiguranje pokriva Generali Osiguranje. Osiguranje vrijedi i za ozljede ili smrtni slučaj nastao prilikom sportskih aktivnosti, koje su sve učestalije na rijekama unutar Regionalnog parka Mura-Drava. Za više informacija, molimo nazovite: 040/866-297.

Monitoring bijele rode

IMG_66Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode i ove je godine provela monitoring bijele rode na području Međimurske županije koji se sastojao od prebrojavanja postojećih gnijezda, utvrđivanja uspješnosti gniježđenja i prebrojavanja mladih roda u gnijezdima. Monitoring se odvijao u dvije faze. U prvoj fazi od 20. travnja do 20. svibnja sakupljali su se podaci o lokacijama aktivnih gnijezda, dok se u drugoj fazi od 15. lipnja do 10. srpnja bilježila uspješnost gniježđenja i broj mladih u gnijezdima. Nastavi čitati