Na području rijeke Mure pronađena koljuška

Koljuška_1Dana 7. listopada 2014. godine na području Međimurja, između rijeke Mure i umjetnog jezera, pronađen je primjerak koljuške (Gasterosteus aculeatus). Jedinka je pronađena u maloj lokvi promjera 30 cm koja je bila ispunjena vodom. Pronalazak ove jedinke je prvi zabilježeni nalaz te vrste u dunavskom slijevu na prostoru Republike Hrvatske. Poznato je da su koljuške prisutne u porječju rijeke Mure u Sloveniji. Najbliži nalaz zabilježen je kod naselja Bunčani i Veržej, udaljenih oko 15 km uzvodno od slovensko-hrvatske granice odnosno oko 30 km od lokaliteta pronalaska u Hrvatskoj.

Continue reading

Otvorenje Izložbe: 22. svibnja 2015. u Križovcu

Pozivnica_22 svibnja 2015_A5Povodom Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, a nakon provedenog Foto Natječaja na temu “PRIRODA MOJEG ZAVIČAJA MEĐIMURJA“, ovim putem obavještavamo javnost da je žiri odradio svoj dio posla te izabrao tri prvonagrađena rada, kao i tridesetak drugih radova koji će biti sastavni dio Izložbe.

Otvorenje Izložbe biti će upriličeno u petak, 22. svibnja 2015. godine s početkom u 18.00 sati u Centru za posjetitelje u Križovcu, na adresi Trg međimurske prirode 1.

Na Natječaj je pristigao zavidan broj fotografija, s obzirom da je ovo prva godina u kojoj smo ga pokrenuli i organizirali. Stoga zahvaljujemo svima koji su poslali svoje fotografije na Natječaj, uz napomenu da ovih dana prate svoj mail-inbox u koji će im stići POZIVNICA na otvorenje Izložbe.

Produženje roka: “Priroda mojeg zavičaja Međimurja”

Clip art Photo Nat 2015Odlukom organizatora Natječaja, produžuje se rok za slanje fotografija zaključno do datuma 08. svibnja 2015. godine.

Ususret “Međimurskom danu rijeke Mure” kojeg obilježavamo 18. travnja prema datumu izglasavanja zaštite nad Značajnim krajobrazom rijeke Mure prema odluci Skupštine Međimurske županije iz 2001. godine, te ususret Danu zaštite prirode u Hrvatskoj kojeg obilježavamo 22. svibnja, Javna ustanova Međimurska priroda raspisuje foto-natječaj na temu: PRIRODA MOJEG ZAVIČAJA MEĐIMURJA. Natječaj je otvoren od 08. travnja 2015. pa zaključno do 30. travnja. Propozicije Natječaja i Prijavnica su u nastavku posta. Odaberite svoje naj-fotke i prijavite se!

Continue reading

Časopis Ekonomska i ekohistorija

U petak 17. travnja 2015. godine, u Križovcu je predstavljen tematski broj časopisa “Ekonomska i ekohistorija” – Povijest rijeke Mure. Glavni i odgovorni urednik dr. sc Hrvoje Petrić predstavio je ovo tematsko izdanje povodom Međimurskog dana rijeke Mure te naglasio kako je nužnost da se “riječne teme” publiciraju za sadašnje i buduće generacije.

Continue reading

Zelena čistka 2015. na dan rijeke Mure – 18. travnja

Zelena čistka 2015. godine održala se točno na Međimurski dan rijeke Mure odnosno 18. travnja 2015. godine na lokalitetu projekta Three Rivers=One Aim u Žabniku te na potezu između mlina u Žabniku do lokacije skele u Svetom Martinu na Muri. Uz organizatore (Međimursku županiju i Međimursku prirodu), akciji su se priključila vrijedna djeca iz OŠ Sveti Martin na Muri te lokalno stanovništvo. Iako je taj dio područja unutar Regionalnog parka Mura-Drava relativno čist, ipak je prikupljena određena količina otpada kojeg je do zbrinjavanja u Totovcu (GKP Čakom) transportirao Murs-ekom. U akciji je sudjelovao i međimurski župan Matija Posavec te tako da svoj doprinos promidžbi RP Mura-Drava.

Kolegij načelnika i gradonačelnika u Križovcu

U Centru za posjetitelje u Križovcu, 17. travnja 2015. godine održana je tematska sjednica Kolegija načelnika i gradonačelnika JLS-a Međimurske županije. Domaćin tog susreta bila je Javna ustanova Međimurska priroda uz Grad Mursko Središće. Dan prije “Međimurskog dana rijeke Mure”, čelnim ljudima međimurskih JLS-a predstavljeni su primjeri dobro pripremljenih projekata čija je realizacija planirana u granicama Regionalnog parka Mura-Drava na području Međimurske županije. Ujedno, bila je to i prilika da se kolegiju predstavi HGSS – Stanica Čakovec, koja je u svega nekoliko mjeseci svojeg postojanja već odradila značajne akcije te se ekipirala i tehnički opremila.