Donacije ustanove u 2017. godini

Posted by on 1 velj. 2018 in Novosti | Tags:

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode je tijekom 2017. godine, u okviru svojeg proračuna, izdvojila i donirala =4.500,oo kuna za tri udruge koje su svojim radom doprinijele očuvanju i popularizaciji prirodne baštine Međimurske županije.

Konkretno:

-Ekološka udruga Platana iz Nedelišća ostvarila je potporu od =2.000,oo kuna za projekt zaštite žaba od stradavanja na prometnicama;

-Udruga Frkanovčani iz Frkanovca ostvarila je potporu od =2.000,oo kuna za aktivnosti košnje i suzbijanja invazivnih vrsta unutar Spomenika prirode Bedekovićeve grabe i Ekološke mreže Međimurje (proljetna i jesenska košnja uz strogi nadzor stručne službe ustanove);

-Savez udruga Prvi korak ostvario je potporu od =500,oo kuna za organizaciju humanitarnog spusta po rijeci Drava dana 10. lipnja 2017. godine, Regionalni park Mura-Drava.

o o o

Javna ustanova svake godine raspolaže sa skromnim sredstvima za potporu ekološkim projektima udruga, a iznos pojedinačne potpore u pravilu ne prelazi 2.000 kuna. Potpora se može zatražiti od ustanove pismenim putem, uz jasno obrazloženje potreba te opisa kako će projekt doprinijeti očuvanju prirode Međimurske županije. Potpora je jednokratna i u pravilu se ne može ostvariti više godina uzastopno.