Započeo projekt Eco Bridge

Posted by on 24 ruj. 2020 in Novosti, RSS | Tags: , , ,

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode partner je na mađarsko-hrvatskome projektu Eco Bridge čiji je nositelj Grad Čakovec. Partner iz Republike Hrvatske na projektu uz Grad Čakovec i Međimursku prirodu je Međimurska županija, dok su partneri iz Mađarske Grad Letenye i Balaton Uplands National Park. Riječ je o dvogodišnjem projektu koji se financira u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020., ukupne vrijednosti 1.427.557,10 eura, od čega je udio Europske unije 85 %, odnosno 1 263 923,82 eura. 

Cilj projekta je poboljšati ekološki status prirodnih staništa u pograničnoj regiji Međimurske županije i županije Zala. Ideja projekta temeljila se na činjenici da Mađarska i Hrvatska dijele prirodne resurse povezane pograničnim rijekama Murom i Dravom. Projekt je usredotočen na pitanja koja se tiču stabilnosti lokalnih ekosustava i krajolika, staništa autohtonih vrsta s naglaskom na ptice i šteta koje čine invazivne vrste. Specifični ciljevi projekta su: istražiti i uspostaviti sustav praćenja kako bi se osigurali preduvjeti za povećanje broja staništa sa statusom izvrsne zaštite (A); poboljšati bioraznolikost i povećati kvalitetu prirodnih staništa na pilot lokacijama u Čakovcu i Letenyeu; podići svijest o zaštiti prirode i promicanju odgovornog upravljanja prirodnim resursima.

Neke od aktivnosti na projektu koje provodi Međimurska priroda su uspostava područja pogodna za promatranje ptica, provedba treninga prepoznavanja ptica za 20 osoba, nabava opreme za promatranje ptica, nabava i postavljanje kućica i nastamba za divlje životinje, izrada i predstavljanje knjige o važnosti parkova za urbani ekosustav te će se održat stručna konferencija o upravljačkim iskustvima između mađarsko-hrvatskih stručnjaka u zaštiti prirode.

Projektom će biti uspostavljen prekogranični sustav praćenja broja ptica. Radit će se i na poboljšanju kvalitete njihovih staništa, upravljanju područjem NATURA 2000 u prekograničnom području, edukaciji lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja bioraznolikosti. Jednim od većih ulaganja bit će obnovljen perivoj Zrinski u Čakovcu, dok će na području bivše vojarne u Čakovcu biti uređen novi park javne namjene.