Projekt Riverside – aktivnosti JU Međimurska priroda

Posted by on 10 stu. 2020 in Novosti, RSS | Tags:

Riverside zaštitni znak projekta

Logo projekta Riverside

Dok provedba najvećeg projekta u povijesti JU Međimurska priroda polako ide svojem kraju, s 1. rujnom ove godine započela je provedba dva nova projekta, Riverside i Eco Bridge, financiranih iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. U ovom tekstu osvrnuti ćemo se na aktivnosti koje će Međimurska priroda provoditi u sklopu projekta Riverside.

Ukupna vrijednosti projekta Riverside iznosi 954.250,40 €, od čega je 85%, odnosno 811.112,83 €, udio financiranja Europske unije, dok ostatak moraju osigurati projektni partneri kao vlastiti udio sufinanciranja projekta. Trajanje projekta je 24 mjeseci, a uz Međimursku prirodu partneri na projektu su županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode iz Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije te mađarski partneri Nacionalni park Dunav-Drava te pokrajina Zala.

Ukupni proračun Međimurske prirode na projektu iznosi 119.995,00 €. Djelatnici Međimurske prirode kroz dvije godine provedbe projekta provodit će monitoringe vrsta: riječni rak (Astacus astacus), bregunica (Riparia riparia), pčelarica (Merops apiaster) i vodomar (Alcedo atthis), dok će u suradnji s vanjskim stručnjacima provesti monitoring piškura (Misgurnus fossilis) i vrsta reda Lepidoptera. Prije provođenja monitoringa nabavit će se sva potrebna oprema za provođenje istih te provesti akcije čišćenja riječnih obala pogodnih za gniježđenje ciljanih vrsta.

Djelatnici Međimurske prirode, ali i djelatnici ostalih partnera educirat će se kroz niz edukacija koje će se organizirati kroz projekt kao što su korištenje alata Q-GIS, edukacija vodič-interpretator te edukacija za sigurno korištenje kajaka.

Nakon što je kroz projekt Med dvemi vodami bila nakladnik fotomonografije o prirodnoj baštini Međimurske županije, kroz projekt Riverside djelatnici Međimurske prirode uredit će i izdati knjigu s naglaskom na primjerima dobre prakse u svojem radu, svojevrsni priručnik o upravljanju zaštićenim prirodnim vrijednostima.

Kako je u staroj kuriji u Križovcu, u kojoj se nalazi sjedište Javne ustanove i Centar za posjetitelje Med dvemi vodami, prostor podruma još uvijek neiskorišten, kroz projekt Riverside izradit će se dokumentacija građevinskog i interpretacijskog uređenja istog, kako bi na nekom budućem natječaju mogla tražiti sredstva za njegovo uređenje. Tema interpretacije podruma za sada neka ostane tajna.

Zajedno s ostalim partnerima djelatnici Međimurske prirode kroz projekt će iznjedriti dokument Joint nature Conservation management policy koji će se izraditi s ciljem što uspješnijeg dugoročnog održivog upravljanja Prekograničnim rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav.

Na projektu Riverside kroz 24 mjeseca radit će troje djelatnika Međimurske prirode s okvirno 40-ak% svojeg ukupnog radnog vremena.

Riverside početna konferencija Noskovci 1210 (131)

Početna konferencija projekta Riverside održana je u Noskovcima (Virovitičko-podravska županija)