Kontakt

Kako do nas? Nalazimo se u središtu naselja Križovec. Križovec je naselje u sastavu Grada Mursko Središće. Ukoliko dolazite iz smjera Čakovca vozite se u smjeru Šenkovca i Žiškovca. U Žiškovcu skrećete desno u smjeru Vratišinca i Peklenice. U Peklenici skrećete desno u smjeru Podturna. Naselje Križovec slijedi nakon Peklenice. Poslužite se i mogućnostima sljedeće karte:

Uvecaj kartu

Službena adresa (za prijem pošte):

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode
Trg međimurske prirode 1, Križovec
40315 Mursko Središće

Ured:
Trg međimurske prirode 1, Križovec
40315 Mursko Središće
telefon: 040/866-297
telefon: 040/866-031

PROTOKOL ZAPRIMANJA ELEKTRONIČKE POŠTE
Sva elektronička pošta (e-mailovi) koja je poslana na bilo koju elektroničku adresu unutar Javne ustanove mora biti uredno potpisana punim imenom i prezimenom te poštanskom adresom pošiljatelja.
Ukoliko dopisi nisu tako uredno i potpuno potpisani, elektronički protokol ih automatski usmjerava u pretinac Bezvrijedne pošte koji ne otvaramo niti pak na tako poslane e-mailove možemo odgovoriti.
Javna ustanova poštuje odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) koja je na snazi od 25.05.2018. godine, te s primljenim dopisima postupa sukladno toj Općoj uredbi.
Ukoliko je predmet dopisa koji želite komunicirati s Javnom ustanovom za vas od velike važnosti, molimo da nam u tom slučaju uputite pismeni dopis na našu fizičku adresu.
Na sve uredno zaprimljene dopise, Javna ustanova odgovara u najkraćem mogućem roku, a najkasnije prema zakonski propisanom roku.

POSJEĆIVANJE I CENTAR ZA POSJETITELJE:
e-mail: medjimurska.priroda(at)gmail.com

ČUVARI PRIRODE:
e-mail: medjimurski.rendzeri(at)gmail.com

Velimir Bašek, dipl. krim.
Glavni čuvar prirode
kontakt: 095/904-4364

Sara Srša, mag. ing. silv.
Čuvarica prirode

STRUČNA SLUŽBA:

dr. sc. Mihaela Mesarić
Stručna voditeljica
kontakt: 095/801-6873
e-mail: mesaric(at)medjimurska-priroda.info

Sara Janković, mag. oecol. et nat. prot.
Stručna suradnica za opće poslove zaštite prirode
e-mail: jankovic(at)medjimurska-priroda.info

Projektni tim „MED DVEMI VODAMI“
Zoran Šardi, mag. geogr.
Stručni suradnik za projekte
kontakt: 095/995-8955
e-mail: projekti(at)medjimurska-priroda.info

Ivana Rojko, mag. educ. biol.
Stručna suradnica za edukaciju, interpretaciju i promidžbu
kontakt: 095/928-4145
e-mail: medjimurska.priroda(at)gmail.com

Administrativna referentica:
Suzana Jambrošić, bacc. admin. publ.
e-mail: pisarnica(at)medjimurska-priroda.info

RAVNATELJ:
mr. sc. Siniša Golub
kontakt: 095/1866-297
e-mail: golub(at)medjimurska-priroda.info

TEHNIČKO OSOBLJE:
Danica Turk
Branko Bogdan

Trg medjimurske prirode