Kontakt

Kako do nas? Nalazimo se u središtu naselja Križovec. Križovec je naselje u sastavu Grada Mursko Središće. Ukoliko dolazite iz smjera Čakovca vozite se u smjeru Šenkovca i Žiškovca. U Žiškovcu skrećete desno u smjeru Vratišinca i Peklenice. U Peklenici skrećete desno u smjeru Podturna. Naselje Križovec slijedi nakon Peklenice. Poslužite se i mogućnostima sljedeće karte:

Uvecaj kartu

Službena adresa (za prijem pošte):

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode
Trg međimurske prirode 1, Križovec
40315 Mursko Središće

Ured:
Trg međimurske prirode 1, Križovec
40315 Mursko Središće
telefon: 040/866-297
telefon: 040/866-031

Centar za posjetitelje:
medjimurska.priroda@gmail.com

Čuvari prirode:
e-mail: medjimurski.rendzeri(at)gmail.com

Velimir Bašek, dipl. krim.
Glavni čuvar prirode
Kontakt: 095/904-4364

Zvonimir Varga, ing.
Čuvar prirode
Kontakt: 095/576-4905

Stručna služba:

dr.sc. Mihaela Mesarić
Stručna voditeljica
kontakt: 095/801-6873
e-mail: mesaric(at)medjimurska-priroda.info

Zoran Šardi, mag. geogr.
Stručni suradnik za projekte
Kontakt: 095/995-8955
e-mail: projekti(at)medjimurska-priroda.info

Ravnatelj:

mr. sc. Siniša Golub
kontakt: 095/1866-297
e-mail: golub(at)medjimurska-priroda.info

Tehničko osoblje:

Danica Turk
Branko Bogdan

Trg medjimurske prirode