O ustanovi

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode osnovana je temeljem Zakona o zaštiti prirode. Osnivač ustanove je Međimurska županija. Ustanova smo koja obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja na prostoru Međimurske županije s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara. Nadziremo provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravljamo te sudjelujemo u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring). Svoju djelatnost obavljamo kao javnu službu.

Ustanovom upravlja upravno vijeće. Upravno vijeće ustanove imenuje Skupština Međimurske županije, a čini ga troje članova. Trenutno su to: Dragica Vugrinec (predsjednica), Kristijan Valkaj (član) i Siniša Novak (član). Ravnatelj ustanove je Siniša Golub, također imenovan od strane Skupštine Međimurske županije.

Zastita prirode Republika HrvatskaU svojem radu, Međimurska priroda surađuje s brojnim subjektima i čimbenicima u procesu zaštite prirode. Na državnoj razini zaštita prirode je u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Međimurska priroda otvorena je za različite vrste suradnje, sukladno proračunskim i operativnim mogućnostima, te u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i drugim aktima koji propisuju mjere zaštite prirode.