Javna nabava Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode

Opći podaci o javnom naručitelju:
Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode
Trg međimurske prirode 1, Križovec
40315 Mursko Središće
OIB: 35686623551

Kontakt:
Zoran Šardi, mag.geogr. – stručni suradnik za projekte
Telefon: 040/866-297
projekti@medjimurska-priroda.info

Detaljnije informacije o svim javnim nadmetanjima Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode možete pretraživati na jedinstvenom portalu – Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na “Tražilica objava – Jednostavna” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj: Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, kako biste dobili popis svih objavljenih javnih nadmetanja.

 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Građevinski radovi na Centru za posjetitelje

 Izvedba muzeološkog postava stalne muzejske izložbe Centra za posjetitelje “Med dvemi vodami”

 

NABAVA ISPOD ZAKONSKOG PRAGA
Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode od 10. siječnja 2018. godine.

 
Postupci jednostavne nabave u 2021. godini

Dokumenti:

 
Postupci jednostavne nabave u 2020. godini

Hrana za konje za potrebe Ergele međimurskog konja u 2020. godini

Soboslikarski i fasaderski radovi

Opremanje multimedijalne dvorane

Usluga kartiranja dunavskog vodenjaka na području Međimurske županije

Suveniri i promo materijali za projekt “Med dvemi vodami”

IT oprema

 

Ostala oprema za Centar za posjetitelje Med dvemi vodami

 

Postupci jednostavne nabave u 2019.

„Usluga facilitacije radionica u okviru izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima“

 

Dokumenti:

Hrana za konje za potrebe Ergele međimurskog konja u 2019. godini

Usluga kartiranja crvenog mukača, dunavskog vodenjaka i barske kornjače na području Međimurske županije

Usluga cateringa za radionice i edukacije u sklopu projekta „Med dvemi vodami“

Usluga naklade fotomonografije o prirodnoj baštini Međimurske županije i misiji Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode

Usluga izrade edukativno-dokumentarnih filmova u sklopu projekta „Med dvemi vodami“

Usluga stručnog nadzora te koordinatora zaštite na radu za građevinske radove na Centru za posjetitelje „Med dvemi vodami“

Usluga stručne recenzije postava u sklopu projekta „Med dvemi vodami“