Publikacije

Proljetni drijemovac

Proljeće je, po mnogima, najljepše godišnje doba. Kao i u umjetnosti, nemoguće je objektivno odrediti koji list godišnjeg kalendara čovjeku donosi najviše užitka. Ipak, nedvojbeno je da ljepoti proljeća uvelike doprinose biljke poznatije kao proljetnice. Na rubovima šuma, na proplancima i na šumskim čistinama, ponekad i na livadama, ma svugdje gdje su im mikroekološke prilike sklone, male i krhke biljke navještaju početak novog ciklusa rađanja i življenja. U publikaciji pred Vama saznajte više o proljetnicama, posebice o proljetnom drijemovcu.

PreuzimanjeProljetni drijemovac

kockavica_brosura-thumbKockavica

Kažu da je ljepota u oku promatrača! Ako to stvarno jest tako, kockavica zasigurno obitava u mnogim očima. Dvije donjomeđimurske općine – Donji Vidovec i Sveta Marija – proglasile su 2016. godinom kockavice kako bi skrenule pozornost na činjenicu da u tom dijelu Međimurja ekološki uvjeti i staništa još uvijek pogoduju ovoj krhkoj biljci. Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode sa zadovoljstvom je prihvatila provedbu aktivnosti s ciljem popularizacije kockavice. Saznajte više o kockavici u brošuri koja je pred Vama.

PreuzimanjeKockavica

Strane-invazivne-vrste-brosura_final-za-web-1Invazivne vrste u Međimurju.

Invazivne strane vrste kontinuirano su rastući problem s porastom ljudske populacije i smanjenjem prirodnih staništa i drugi po redu uzrok ugroženosti bioraznolikosti. Jednom kada se udomaće u ekološke sustave koji im nisu prirodni teško ih je ukloniti pa je prevencija najbolji put borbe protiv invazivnih vrsta. Iz brošure koja je pred Vama saznajte nešto više o invazivnim vrstama u Međimurju te što Vi možete učiniti.

Preuzimanje: Zlikovci u prirodi

Regionalni park Mura-DravaRegionalni park Mura-Drava najveće je zaštićeno prirodno područje u Međimurskoj županiji. Upoznajte ga ukratko kroz ovu brošuru koja na dva jezika (hrvatski i engleski) daje uvod i poziva u dva međimurska centra za posjetitelje, Križovec i Žabnik.

Preuzimanje: Regionalni park Mura-Drava

Žaba, kača, kuščar 

Ova publikacija ima višestruki značaj, jer su između njenih korica po prvi put obrađene vrste vodozemaca i gmazova koje obitavaju na staništima u Međimurju. Prvi dio autorice Biljane Janev Hutinec donosi pregled vodozemaca i gmazova u Međimurju. Poznavanje i prepoznavanje pojedine vrste ključ je za bilo koje daljnje istraživanje i akciju. Drugi dio dvoje autora, Olge Jovanović i Gorana Šafareka, donosi rezultate istraživanja provedenog na staništima uz rijeku Muru tijekom 2010. godine. Treći pak dio autorice Sare Janković prikazuje tijek akcije i rezultate prvog projekta zaštite vodozemaca od stradavanja na prometnicama u međimurskoj Općini Nedelišće. U cjelini, ova publikacija prenosi svojevrsnu zaokruženu priču te ujedno predstavlja putokaz ka daljnjim projektima na očuvanju bioraznolikosti Međimurja.

Preuzimanje: Žaba, kača, kuščar

Livadni plavci – biološko blago Bedekovićevih grabaLivadni plavci – biološko blago Bedekovićevih graba 

U brošuri koja se nalazi pred Vama saznat ćete mnoge zanimljivosti o prirodnom biseru Gornjeg Međimurja – spomeniku prirode Bedekovićeve grabe. 

Preuzimanje: Livadni plavci – biološko blago Bedekovićevih graba

Zavičajna i strana vrsta raka u vodotocima Mure i DraveZavičajna i strana vrsta raka u vodotocima Mure i Drave 

Invazivna vrsta raka – signalni rak – koju biolozi prate i proučavaju (i) u međimurskim vodama predstavljaju prijetnju ekosustavima te uzrokuju ekološke i ekonomske štete, zbog čega je educiranje stanovništva vrlo važno. Postojanje signalnog raka u Muri dovodi do drastičnog smanjenja populacije zavičajne vrste raka i ostalih vrsta, uz negativan utjecaj na riblju faunu te povećanje erozije zbog visoke gustoće populacije rakova. 

Preuzimanje: Zavičajna i strana invazivna vrsta raka u vodotocima Mure i Drave

Međimurska prirodaMeđimurska priroda

U ovoj publikaciji možete saznati nešto više o aktivnostima ustanove u 2010. i 2011. godini.

Preuzimanje: Međimurska priroda – godišnjak

Promatranje ptica uz Dravu 

Publikacija je prije svega namijenjena ljubiteljima ptica. Kroz različita staništa, autor nam skreće pažnju na vrste ptica koje se mogu uočiti uz rijeku Dravu (i druge rijeke koje imaju slična staništa). 

Preuzimanje: Promatranje ptica uz Dravu

Od prasume do Regionalnog parka Mura-Drava-Drava-1Od prasume do Regionalnog parka Mura-Drava

Pred Vama se nalazi publikacija u kojoj možete saznati nešto više o povijesti okoliša našeg Međimurja. Međimurje je danas prostor Hrvatske s malim postotkom površina prekrivenim šumama. Odgovor na pitanje „Što je tome uzrok?“ djelomično leži i u knjižici pred Vama. 

Preuzimanje:  Od prasume do Regionalnog parka Mura-Drava

Na pocetku bijase stabloNa početku biješe stablo – 50 godina zaštite prirode u Međimurju

Ovo je knjiga o vremenu i ljudima koji su prije pola stoljeća započeli priču o zaštiti prirode u Međimurju, pa o onima koji su tu priču nastavili, a na kraju i onima koju tu priču pišu i danas. Od jednog zaštićenog stabla 1963. godine do Regionalnog parka Mura-Drava (2011.) i prepoznavanja prirodnih vrijednosti Međimurja od UNESCO-a (2012.) prošlo je pola stoljeća. U knjizi ćete uvijek iznova pronaći nešto zanimljivo i poučno te lakše smjestiti Međimurje u globalni kontekst zaštite prirode.Ponudu za kupnju knjige zatražite preko naših kontakt podataka.