Posts Tagged "monitoring"

Obavljen monitoring kockavice i crnkaste sase na području Međimurske županije

Posted by on 25 ožu. 2021 in Novosti, RSS| Tags: ,

Svake godine krajem mjeseca ožujka počinje sezona monitoringa i praćenja stanja brojnih vrsta. Među prvima na redu su kockavica (Fritillaria meleagris)  te crnkasta sasa (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) koje djelatnici Međimurske prirode prate već duži niz godina. Glavni cilj monitoringa je pratiti promjene u veličini populacije i području rasprostranjenosti kockavice i crnkaste sase. Podaci prikupljeni monitoringom koriste se za ocjenu stanja očuvanosti ovih vrsta kao i staništa na kojima obitavaju.

Čitaj o tome

Monitoring proljetnice kockavice

Posted by on 9 ožu. 2021 in Novosti, RSS| Tags:

Već jedanaestu godinu uzastopno tijekom ožujka i početkom travnja djelatnici Međimurske prirode provode monitoring kockavice na području Međimurske županije.

Kockavica (Fritillaria meleagris L.) je biljna svojta koja spada u porodicu ljiljana te je nazivamo različitim imenima kao što su obična kockavica, prava kockavica, močvarni tulipan ili na engleskom jeziku Snake′s Head Fritillary. Kockavica je također proljetnica ili vjesnik proljeća jer cvjeta na početku vegetacijske sezone, u ožujku i travnju, zajedno s ostalim proljetnicama.

Čitaj o tome

Monitoring crne žune

Posted by on 4 ožu. 2021 in Novosti, RSS| Tags: , , ,

Početak ožujka za djelatnike u zaštiti prirode označava i početak najaktivnijeg razdoblja u godini. Budi se priroda, ljudi započinju s aktivnostima i radovima u prirodi, budi se biljni i životinjski svijet. Započinje sezona monitoringa biljnih i životinjskih vrsta. Prvi monitoring kojeg provodimo je monitoring crne žune. U tijeku su pripreme za prvi obilazak terena u sklopu monitoringa, a više o programu monitoringa pročitajte u nastavku.

Čitaj o tome

Prirodu i dalje otkrivamo

Posted by on 26 sij. 2021 in Novosti, RSS| Tags: ,

Tijekom 2020. godine Međimurska priroda provela je 14 različitih monitoringa koji su uključivali vrste: crna žuna, gačac, crnkasta sasa, kockavica, vodozemci u migraciji, crna roda, štekavac, bijela roda, vodomar, orhideje, kiseličin vatreni plavac, pčelarica, šišmiši i jelenak.

Čitaj o tome

Brojimo ptice vodarice

Posted by on 22 sij. 2021 in Novosti, RSS| Tags: , ,

 

Ovih dana provodimo Zimsko prebrojavanje ptica vodarica. Obilazimo šljunčare, ribnjake i retencije na području Međimurske županije te gotovo cijelu rijeku Muru i njezine mrtvice. Ptice koje najčešće susrećemo su različite vrste pataka, čaplji, liske, vranci, labudovi, prutke, galebovi, guske. Glavni koordinator aktivnosti u našoj regiji je Goran Čižmešija iz Zaštitarsko-ekološke udruge “Senjar” (ZeuS), a Udruga BIOM i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode (HDZPP) glavni su koordinatori u Hrvatskoj. Zahvaljujemo svim volonterima na suradnji!

Čitaj o tome