Posts Tagged "signalni rak"

Portal o invazivnim vrstama

Posted by on 5 srp. 2012 in Novosti| Tags: ,

Strana vrsta je nezavičajna vrsta koja prirodno ne obitava u određenom ekološkom sustavu nekoga područja, nego je u njega dospjela ili može dospjeti namjernim ili nenamjernim unošenjem. Alohtona, nenativna, nezavičajna, egzotična, introducirana ili unesena vrsta – sve su to sinonimi za stranu vrstu. Ukoliko naseljavanje ili širenje strane vrste negativno utječe na biološku raznolikost, zdravlje ljudi ili pričinjava ekonomsku štetu na području na koje je unesena, tada tu vrstu smatramo invazivnom.  Zakon o zaštiti prirode prema tome definira: invazivna strana vrsta je strana vrsta čije naseljavanje ili širenje ugrožava biološku raznolikost.

Čitaj o tome

Zavičajna i strana invazivna vrsta raka u vodotocima Mure i Drave

Posted by on 10 srp. 2010 in Izdanja| Tags: , ,

Čitaj o tome

Predstavljanje letka o rakovima

Posted by on 9 srp. 2010 in Novosti| Tags:

Dana 7.7.2010. u Prelogu je održana prezentacija letka „Zavičajna i strana invazivna vrsta raka u vodotocima Mure i Drave“. Autori letka dr. sc. Andreja Lucić i Sandra Hudina, dipl. ing. biologije, s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Zagreb te Mišo Rašan, prof. savjetnik, iz Srednje škole Prelog su zainteresiranim građanima i članovima ribolovnih društava govorili o rakovima koji obitavaju u našim vodotocima te kako prepoznati invazivnu vrstu raka – signalni rak.

Čitaj o tome