Predstavljanje letka o rakovima

Dana 7.7.2010. u Prelogu je održana prezentacija letka „Zavičajna i strana invazivna vrsta raka u vodotocima Mure i Drave“. Autori letka dr. sc. Andreja Lucić i Sandra Hudina, dipl. ing. biologije, s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Zagreb te Mišo Rašan, prof. savjetnik, iz Srednje škole Prelog su zainteresiranim građanima i članovima ribolovnih društava govorili o rakovima koji obitavaju u našim vodotocima te kako prepoznati invazivnu vrstu raka – signalni rak.

Invazivna vrsta raka – signalni rak – koju biolozi prate i proučavaju (i) u međimurskim vodama predstavaljaju prijetnju ekosustavima te uzrokuju ekološke i ekonomske štete, zbog čega je educiranje stanovništva vrlo važno. Prisustvo signalnog raka u Muri dovodi do drastičnog smanjenja populacije zavičajne vrste raka i ostalih vrsta, uz negativan utjecaj na riblju faunu te povećanje erozije zbog visoke gustoće populacije rakova.

U zaključnom dijelu skupa javnosti su upućene najosnovnije poruke:

  • ne prenosite biljke i životinje u druge zemlje prije provjere s nadležnim institucijama,
  • egzotične kućne ljubimce nikad ne puštajte u prirodu,
  • nikada ne premještajte vodu, životinje ili biljke iz jednog vodotoka u drugi te
  • naučite prepoznavati invazivne vrste, a u slučaju da na njih naiđete, prijavite ih Javnoj ustanovi na tel. 040/866-297  te e-pošta: nadzor@medjimurska-priroda.info

Letak s više informacija kako prepoznati invazivnu vrstu raka – signalnog raka možete preuzeti na našim internet stranicama ili se javiti Javnoj ustanovi za tiskani oblik.