Detaljna satnica Konferencije MURA-DRAVA

Kao što smo najavili, u utorak 09. studenoga održat će se jednodnevna stručna KONFERENCIJA pod nazivom: Regionalni park Mura-Drava – od ideje do rezervata biosfere. Prijavljeno je 18 izlaganja različitih tematskih smjerova, podijeljenih u čak 4 seta. Konferencija je organizirana pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH.

Satnica Konferencije jest kako slijedi:

09.00-09-30: Prijava sudionika

09.30: Pozdravne riječi domaćina i pokrovitelja

09.50: Prvi set izlaganja

11.30: Pauza

12.00: Drugi set izlaganja

13.30: Ručak

14.30: Treći set izlaganja

15.30: Pauza

15.45: Četvrti set izlaganja

16.45: ZAKLJUČAK KONFERENCIJE

Konferencija će se održati u samom središtu Svetog Martina na Muri, u dvorani za konferencije koja se nalazi u sklopu zgrade općinske uprave. Za sve prijavljene sudionike organizirana je ukupna logistika i radni materijali.

Predviđeno je i tiskanje ZBORNIKA s Konferencije, do kraja 2010. godine.