PROPISI u zaštiti prirode

S obzirom na sve veći broj upita o potrebnim dopuštenjima koja prethode bilo kojoj radnji ili zahvatu u zaštićenim prirodnim područjima  u Međimurskoj županiji, svim zainteresiranim skrećemo pozornost na LINKOVE na kojima mogu dobiti cjeloviti uvid u informacije koje ih zanimaju:

Međimurska županija:

http://www.medjimurska-zupanija.hr/okolis-i-komunalno-gospodarstvo/priroda/

Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu prirode – PROPISI:

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=85

Državni zavod za zaštitu prirode:

http://www.dzzp.hr/ocjena-prihvatljivosti/najcesca-pitanja/najcesca-pitanja-730.html

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije, u smislu navedenih propisa i Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08) ne izdaje dopuštenja niti pak može odobriti bilo kakav zahvat. Opseg djelovanja javnih ustanova u zaštiti prirode jasno je definiran Zakonom o zaštiti prirode, a kao jedna od glavnih javnih ovlasti ustanove jest NADZOR zaštićene prirode na području matične županije. Tijekom nadzora kojeg provode nadzornici, utvrđuje se poštivanje ili kršenje propisa iz domene zaštite prirode (te iz domena drugih zakona, ako se isti krše unutar granica zaštićenog prirodnog područja!), te se prekršaji procesuiraju prema utvrđenim zakonima i postupcima.