Istraživanje Perivoj Zrinski

Unutar Spomenika parkovne arhitekture Perivoj Zrinski uočeno je značajno sušenje stabala crnog bora (Pinus nigra). Zbog potrebe utvrđivanja uzroka sušenja gore navedenih stabala potrebno je izvršiti istraživanje uzroka sušenja.

Istraživanje ovih dana vrši mr. sc. Miljenko Županić iz Šumarskog instituta Jastrebarsko, a ono obuhvaća izlazak na teren i uzimanje uzoraka, analizu uzoraka u fitopatološkom laboratoriju te izdavanje pismenog nalaza i preporuke.