Frkanovec – okončani radovi

Prva faza uređenja tradicijske hiže u Frkanovcu (u vlasništvu Javne ustanove) je pri kraju.

Uz potporu Ministarstva turizma, tijekom ljetnih mjeseci ove godine obavljeni su kompletni radovi na adaptaciji interijera stare hiže u Frkanovcu, koja će u skoroj budućnosti imati važnu ulogu u razvoju prirodi bliskog turizma u Međimurju. Naime, hiža se nalazi u blizini Spomenika prirode Bedekovićeve grabe u Općini Sveti Juraj na Bregu, pa će hiža biti i svojevrsni INFO centar za leptire plavce (rod Maculinea) zbog kojih su Bedekovićeve grabe i zaštićene.

Osim hiže, važno je i gruntište uz hižu, gdje rastu starinske sorte voćki, ali i livada košanica koju djelatnici ustanove redovno kose i tako održavaju od najezde invazivnih biljnih vrsti. Stoga je Hiža Frkanovec i svojevrsna Noina Arka gornjeg Međimurja kakvo je nekoć bilo.