KUĆICE za DUPLJAŠICE (nadopuna)

Djelatnici Javne ustanove su tijekom zime 2010/2011. proveli projekt postavljanja umjetnih duplji za ptice-dupljašice, i to na lokalitetima unutar zaštićenih prirodnih područja, ali i izvan njih. Uz umjetne duplje (izrađene prema naputku ornitologa!), na nekim lokalitetima postavljene su i hranilice, kako bi se pticama olakšalo prezimljavanje odnosno prebrođivanje perioda sa smanjenom količinom hrane na raspolaganju.

Istraživanje u sklopu ovog projekta je pokazalo da je tijekom sezone gniježđenja u 2011. godini pticama bilo popunjeno preko 80% duplji, odnosno da su mladi ptići ugledali svjetlo dana u čak 25 umjetnih duplji, dok su preostalih pet “okupirala” druga prirodna stvorenja, uglavnom kukci. Stoga zaključujemo: projekt je koristan, pa se nastavlja i ove zime te u godini koja slijedi.

* * *

 

Djelatnici Javne ustanove će – na vlastitu inicijativu – organizirati i provesti projekt izrade i postavljanja kućica za ptice dupljašice na području Međimurske županije.

Bez obzira na ovu natprosječnu toplu jesen, nadolazeća zima donosi poteškoće ptičjem svijetu kojeg migracija nije odvela u toplije krajeve. S druge strane, u našim šumama sve je manje starih stabala s dupljama u kojima gnijezde brojne vrste ptica. Sukladno tome, a prema preporukama iz literature, djelatnici Javne ustanove izradit će (za početak) 20 kućica za ptice dupljašice, te ih postaviti u vrijedna staništa unutar zaštićenih prirodnih područja u Međimurju. Svaka umjetna duplja (kućica) će biti GPS locirana kako bi se lakše pratio učinak projekta odnosno korištenje duplje od strane određene vrste ptice.

Ukoliko i VAS zanima sudjelovanje u ovom projektu, javite nam se u ured Javne ustanove (tel.: 040/866-297) kako bismo vam dali naputak i nacrt umjetne duplje iz brošure “Kućice za ptice” autorice dr. Vesne Tutiš koju je objavila Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije.

Izvadak iz Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05, članak 45.): Radi očuvanja biološke raznolikosti u svim šumama treba osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih stabala, osobito stabala s dupljama, sukladno uvjetima zaštite prirode koji su sastavni dio šumskogospodarskih osnova.

One Comment

Comments are closed.