02. veljače: Dan vlažnih staništa

02. veljače u svijetu se obilježava kao Svjetski dan vlažnih područja a pod okriljem Konvencije o vlažnim područjima (Ramsar, Iran, 1971), Ramsarske konvencije. Konvencija o vlažnim područjima odnosno Ramsarska konvencija, potpisana je od strane osamnaest država članica UN-a u gradu Ramsaru, Iran, 1971. godine.

Cilj Konvencije  je očuvanje vlažnih područja, koja su od presudne važnosti za opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih zajednica, a koje čovjek koristi i u određenoj mjeri ovisi o njima jer imaju mnogostruku korisnu ulogu u životu ljudi.

Više o tome na stranicama MZOIP: http://www.mzoip.hr/default.aspx?id=12170

 

 

Značajni krajobraz rijeke Mure (zaštićen 18. travnja 2001.) obiluje vlažnim staništima za floru i faunu (stari rukavci, mrtvice, bare i močvare) koja su – međutim – značajno ugrožena ljudskim djelovanjem: zatrpavanjem, isušivanjem, prenamjenom, odlaganjem otpada, itd. Stoga je imperativ u radu Javne ustanove očuvanje takvih staništa i to kroz sprečavanje štetnih radnji te poboljšanjem stanja u prostoru (kroz stručno osmišljenje projekte na mikrolokalitetima).

Regionalni park Mura-Drava koji je proglašen u veljači 2011. godine također pokriva vlažna i močvarna staništa, a veliki dio zaštitarskih aktivnosti na tom području usmjeren je na očuvanje tih vrsta staništa od negativnog utjecaja ljudskog djelovanja.