KOCKAVICA

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije ovih dana provodi redoviti godišnji monitoring kockavice koji uključuje obilazak lokaliteta na kojima ova vrsta raste, prebrojavanje jedinki i određivanje veličine populacija prema standardnim metodama opisanim u Priručniku za inventarizaciju i praćenje stanja vaskularne flore. Terenskim obilaskom djelatnici Javne ustanove utvrdili su prisutnost kockavice na više lokaliteta na području Međimurske županije.

 

 

Kockavica (Fritillaria meleagris L.) privlačna je biljka koja zbog svoje ljepote predstavlja pravi ukras proljetnih livada. U rano proljeće ona se razvija iz lukovice i može narasti do 30 cm visine. Njezina tanka stabljika na vrhu nosi cvijet, ispod kojeg je naizmjenično poredano nekoliko dugih i uskih listova. Cvjetovi su građom tipični za porodicu ljiljana (Liliaceae), ali su oblikom i bojom specifični: veliki su i teški zbog čega vise te su crveno-smeđe do purpurno obojeni, sa svjetlijim i tamnijim šarama. Ove šare tvore uzorak šahovnice od čega potječe i hrvatski naziv za ovu vrstu – kockavica. Cvjetovi su uglavnom pojedinačni, no ponekad ih se na jednoj stabljici može pronaći dva ili više. Pojavljuju se tijekom ožujka i travnja, a oprašuju ih bumbari i pčele. Osim sjemenkama, koje se razvijaju u uspravnim plodovima tobolcima, kockavica se može razmnožavati i vegetativno odnosno lukovicama.

 

Kockavica počinje cvjetati tek nakon pet do osam godina te može doživjeti starost od čak 30 i više godina. Otrovna je, pogotovo za sisavce. Kao osjetljiva vrsta (VU), kockavica je uvrštena u Crvenu knjigu vaskularne flore Hrvatske te je kao takva strogo zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode. Ugrožena je zbog gubitka vlažnih livada na kojima raste. Ova staništa nestaju zbog negativnih čovjekovih djelovanja koja uključuju melioraciju i urbanizaciju te pretvaranje zemljišta u oranice. S druge strane, ta su staništa ugrožena i prirodnim procesima zaraštavanja drvenastom vegetacijom do kojih dolazi uslijed prestanka košnje i ispaše te zapuštanja livada.

 

Ukoliko je i Vama poznati neki od lokaliteta kockavice, molimo da nam se obratite i tako pridonesete očuvanju ove ugrožene vrste!

pripremila: Sara Janković