Povratak BIJELIH RODA

U nedjelju ujutro, 25. ožujka 2012. uočili smo povratak prve rode u Međimurje. Konkretno, vratio se mužjak na gnijezdo u centru Svetog Martina na Muri. Uobičajeno je, naime, da se mužjak vraća u gnijezdo nekoliko dana prije ženke kako bi ga obnovio i pripremio za dolazak svoje družice.

Tijekom tjedna koji je uslijedio, rode su se pojavile i u ostalim gnijezdima u Međimurju, što znači da će simbol plodnosti i ove godine gnijezditi u našem zavičaju. Nadamo se samo da trenutna i najavljena suša neće ugroziti izvorišta hrane za naše rode, što bi se moglo odraziti i na broj mladunaca u gnijezdima.