12-13. svibnja: Svjetski dan migratornih ptica

12. i 13. svibnja ove godine obilježavaju se kao Svjetski dan migratornih ptica odnosno World migratory bird day. Ovogodišnja tema nosi naslov: Migratorne ptice i ljudi – zajedno kroz vrijeme.

Više o svemu na: http://www.worldmigratorybirdday.org/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=5

 

o o o

Uz obilježavanje u 2011. godini:

Ovogodišnji slogan obilježavanja glasi: “Promjene u krajobrazu iz ptičje perspektive”. Pažnja je usmjerena na različite promjene kojima čovjek mijenja krajobraz, a koje promjene utječu na ptice (bilo stanarice, bilo selice). Neki od zahvata koji uzrokuju najveće promjene u prostoru su: deforestacija, pretjerana urbanizacija (širenje naselja u područje koje je do jučer bilo prirodno stanište za faunu), melioracija, vađenje mineralnih sirovina iz površinskih kopova (i paralelno uništavanje staništa), intenzivna poljoprivredna proizvodnja i pretvaranje raznolikih staništa u monokulturu (tipa za rastuću proizvodnju biodizela). Sve to utječe na ptice selice i doprinosi rapidnom smanjenju njihova broja diljem svijeta.

Što ovdje vidi ptica u preletu?

 Što ptica u preletu vidi na ovoj fotografiji?!?

 

O toj temi se, inače, govori prilikom svakog posjeta Centru za posjetitelje zaštićene međimurske prirode u Križovcu, tako da je (gledano iz naše perspektive:) ovogodišnja tema savršeni izbor!

Više o svemu na linku: http://www.worldmigratorybirdday.org/2011/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1