Istraživanje šišmiša 2012.

Nakon najava početkom ove godine, krenula su daljnja istraživanja ŠIŠMIŠA u Međimurju, točnije na području Regionalnog parka Mura-Drava. Istraživanja provodi Marina Kipson sa suradnicima, a operativnu pomoć pri istraživanjima omogućava Javna ustanova MEĐIMURSKA PRIRODA.

Kao i prilikom svakog službenog i stručnog istraživanja, i nakon ovog rezultati se moraju službeno dostaviti Državnom zavodu za zaštitu prirode, nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, a rezultatima će raspolagati i JU Međimurska priroda s ciljem boljeg upravljanja zaštićenim prirodnim staništima.

 

 

Uskoro više o ovoj temi.