Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav

U dane 12. i 13. lipnja 2012. godine, u Kopačkom ritu održat će se drugi sastanak međunarodne radne skupine za uspostavu prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, u organizaciji WWF-a.

Između brojnih udruga i ustanova, na sastanku će nazočiti i ravnatelj Javne ustanove MEĐIMURSKA PRIRODA, te će pritom predstaviti ostvarenja ustanove u dosadašnjem upravljanju Regionalnim parkom Mura-Drava na području Međimurske županije.