11. srpnja 2012. Proglašen rezervat biosfere MURA-DRAVA-DUNAV

Nakon što je 2001. godine proglašen zaštićenim značajni krajobraz rijeke MURE, 2011. godine Regionalni park Mura-Drava, u srpnju 2012. bilježimo još jedan povijesni datum vezan uz zaštitu prirode Međimurja i Republike Hrvatske. 

Prenosimo sa stranica www.dzzp.hr

Nakon više od 30 godina, proglašen je drugi rezervat biosfere u Hrvatskoj (nakon planine Velebit 1977. godine). Površina rezervata u Hrvatskoj iznosi 395 860,7 ha i proteže se kroz 6 sjevernih hrvatskih županija. Obilježava ga veliko bogatstvo i raznolikost vodenih i močvarnih staništa (sprudovi, mrtvi rukavci, strme obale, poplavne šume i dr.) te biljnih i životinjskih vrsta posebice ptica i riba.

Zaštita u kategoriji rezervata biosfere u Hrvatskoj temelji se na Regionalnom parku Mura – Drava i Parku prirode Kopački rit te ekološkoj mreži RH. Pristupanjem UNESCO-voj mreži rezervata biosfere, prepoznata je izuzetna prirodna vrijednost ovog prostora na svjetskoj i europskoj razini. Stručnu podlogu za Regionalni park Mura – Drava i nominacijski materijal za rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav izradio je Državni zavod za zaštitu prirode,  a nominacijski proces i međunarodnu suradnju provelo je i koordiniralo  Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uz podršku Hrvatskog odbora za UNESCO-v MAB program.

Svaki rezervat biosfere treba ispuniti tri funkcije koje se međusobno nadopunjuju: zaštitnu funkciju, razvojnu funkciju i logističku funkciju. Rezervati biosfere su međunarodno priznati oblik zaštite koji promoviraju skladan suživot čovjeka i prirode odnosno pronalaze rješenja za usklađivanje očuvanja bioraznolikosti i socio-ekonomskog razvoja.

 

Više o tome i na: http://www.mzoip.hr/default.aspx?id=12722