Radionica „Postavljanje okvira za izradu poljoprivredno-okolišnih mjera za zaštitu prirode u RH“

U ponedjeljak 28. siječnja 2013. godine Ustanova je sudjelovala na radionici pod nazivom „Postavljanje okvira za izradu poljoprivredno-okolišnih mjera za zaštitu prirode u RH“ koju je organiziralo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP)  u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode (DZZP).

Ciljevi radionice bili su:

1. analizirati stanje prirode vezano uz utjecaj poljoprivrede:

2. analizirati ciljeve zaštite prirode povezane s poljoprivredom koje je potrebno postići provođenjem poljoprivredno-okolišnih mjera;

3.  analizirati dostupnost postojećih podataka potrebnih za osmišljavanje i provođenje poljoprivredno-okolišnih mjera i postizanje ciljeva zaštite;

4. raspraviti moguće pristupe u osmišljavanju poljoprivredno-okolišnih mjera za zaštitu prirode (horizontalne mjere nasuprot lokacijski specifičnih mjera; osnovni paket mjera nasuprot mjera za zaštitu određenih vrsta i staništa; provođenje mjera u pilot područjima; povezivanje s drugim mjerama ruralnog razvoja, itd.);

5. analizirati socio-ekonomsku situaciju poljoprivrednih proizvođača i njihovo uključivanje u poljoprivredno-okolišni program;

6. analizirati iskustva starih i novih zemalja članica u osmišljavanju i provođenju poljoprivredno-okolišnih mjera za zaštitu prirode;

7. kroz rad u grupama analizirati ciljeve i prijedloge potencijalnih poljoprivredno-okolišnih mjera za zaštitu prirode u RH.