Predavanje Tihane Jelačić

Ugljen u haldi

Ugljen u haldi

Na Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj te Međunarodni dan bioraznolikosti u Centru za posjetitelje Križovec održano je predavanje na temu “Utjecaj rudarstva na krajolik uz rijeku Muru”.   Predavanje je održala Tihana Jelačić, magistra znanosti o okolišu koja je na ovoj temi diplomirala temeljem istraživanja koje je provodila tijekom 2012. godine. Osim podataka vezanih uz utjecaj rudarstva na krajolik uz rijeku Muru (posebice tijekom 20. stoljeća), iznijeti su zanimljivi  podaci vezani uz halde (napravljena je detaljna baza podataka za njih 32 na području Međimurja) te geomorfološke procese i tipove staništa na proučavanom području.