Provedba akcije oralne vakcinacije lisica u RH

Ovim putem prenosimo dobivenu informaciju od Ministarstva poljoprivrede – Uprave veterinarstva da se radi zaštite zdravlja ljudi i domaćih životinja od bjesnoće te iskorjenjivanja bolesti u populaciji lisica kao glavnih rezervoara bjesnoće i ove godine provode aktivnosti oralne vakcinacije lisica. Oralna vakcinacija višegodišnji je program iskorjenjivanja bjesnoće. Tijekom 2013. godine provesti će se dvije akcije oralne vakcinacije lisica (proljetna i jesenska) u okviru kojih će na površini cijele zemlje (izuzev jadranskih otoka), putem posebnih zrakoplova biti distribuirano ukupno 2.827.100 vakcinalnih mamaka. Na području naše županije distribucija mamaka se odvija od 23. svibnja pa sve do kraja lipnja (30. lipnja je planirano vrijeme za završetak prvog dijela akcije). Mamke koje nađete u prirodi nemojte dirati niti pomicati. Neoštećeni mamak nije opasan za zdravlje ljudi.

Više informacija o oralnoj vakcinaciji lisica dostupno je na letku u nastavku te na službenoj web stranici Uprave veterinarstva www.veterinarstvo.hr

Slika 1. Oralna vakcinacija lisica

 

Slika 2. Oralna vakcinacija lisica