Izložbe u 2014. godini

Trg medjimurske prirode

Javna ustanova MEĐIMURSKA PRIRODA započela je s pripremama IZLOŽBI koje će tijekom 2014. godine biti postavljene i otvorene u Centru za posjetitelje u Križovcu.

 

Jedna od izložbi fokusirat će se na europsku ekološku mrežu NATURA2000 koju je Republika Hrvatska zakonski definirala u rujnu 2013. godine. Izložba će tematizirati odnos čovjeka i Nature kroz poljoprivrednu praksu koja je suglasna sa smjernicama i načelima zaštite prirode.

 

Glavna odnosno sezonska izložba koja će biti otvorena od ožujka do studenog 2014. godine, predstavit će zanimljiv pogled na prirodu Međimurja.