Novi projekt u 2014.: Dobra voda za sve

001

Krajem 2013. godine, doslovce u zadnjim danima, obradovala nas je vijest o odobrenju novog projekta u kojem se Javna ustanova “Međimurska priroda” pojavljuje kao partner.

Naslov projekta: DOBRA VODA ZA SVE – Održivo upravljanje vodama između Mure i Drave.

Međimurska priroda” je jedan od partnera na projektu, u koji su uključeni slovenski i hrvatski provoditelji. Između ostalih aktivnosti, projektom će se nabaviti oprema koja će omogućiti još bolji nadzor i (o)čuvanje zaštićenih prirodnih vrijednosti u Međimurju. No, o svim detaljima projekta više nakon potpisivanja ugovora o financiranju istog.

Više o svemu na linku:http://www.si-hr.eu/news_hr/detail/category/news/popis_uvjetno_odobrenih_projekata_-_3._poziv