Skupština udruge AGACIJA

Udruga pčelara Međimurske županije “AGACIJA” održala je svoju redovnu godišnju Skupštinu dana 16. veljače 2014. u Čakovcu. Između ostalih, na Skupštini se pčelarima obratio i ravnatelj “Međimurske prirode” Siniša Golub, zahvalivši im na zajedničkom projektu Izložbe u Križovcu tijekom 2013. godine koja je nosila naslov: Skrivene usluge koje nam pruža priroda. Izložbu je vidjelo i u njoj interaktivno sudjelovalo preko 1.500 posjetitelja.