Zaštita vodozemaca od stradavanja na prometnicama Općine Nedelišće

Akcija_2Godine 2013. se po prvi puta na području Međimurske županije provodio projekt pod nazivom ”Zaštita vodozemaca od stradavanja na prometnicama” kojeg je “Međimurska priroda” provodila u suradnji s Ekološkom udrugom ”Platana” iz Nedelišća. S obzirom da se projekt pokazao iznimno uspješnim, i ove godine se nastavlja s aktivnostima na istoj lokaciji u Općini Nedelišće.

U proljeće započinje sezona razmnožavanja i migracija žaba prema mrijestilištima u vodenim staništima pri čemu one vrlo često stradavaju u prometu. U Općini Nedelišće takva ”crna točka” nalazi se na županijskoj cesti Črečan-Macinec koja presijeca koridor migracije žaba iz šume u kanal Trnavu u dužini od 400 metara. U sklopu ovog projekta postavlja se zaštitna mreža koja u vrijeme migracije onemogućava žabama i drugim vodozemcima prijelaz preko ceste, te se na taj način one štite od stradavanja na prometnici.Akcija_1Radna akcija postavljanja zaštitne mreže održana je u subotu 22. veljače 2014. godine, a na akciji su sudjelovali članovi Ekološke udruge ”Platana”, učenici OŠ “Gornji Mihaljevec” te djelatnici “Međimurske prirode”.SudioniciU periodu od mjesec dana, u vrijeme migracije žaba iz šume prema kanalu Trnava, članovi EU ”Platana” i djelatnici “Međimurske prirode” će svakog dana ujutro i navečer obilaziti lokaciju i sakupljati žabe te ih prenositi do kanala Trnave i na taj način ih zaštititi od stradavanja na prometnicama.Žabe