Održan 2. sastanak nacionalnog monitoringa gnijezdeće populacije orla štekavca, crne rode i bijele rode

Lonjsko polje_sastanakU četvrtak 03. travnja 2014. godine u prostorijama PP Lonjsko polje održan je 2. sastanak radne grupe nacionalnog monitoringa gnijezdeće populacije orla štekavca, crne rode i bijele rode. Monitoring je koordiniran od strane Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, Državnog zavoda za zaštitu prirode te Zavoda za ornitologiju HAZU. 

Na sastanku su dogovoreni detalji oko svih aktivnosti koje će se odvijati tijekom naredne godine, a u cilju monitoringa navedenih triju vrsta (sukladno nacionalno utvrđenim protokolima). Ove godine provodi se i 7. pan-Europski cenzus gnijezdeće populacije bijele rode kojem će se priključiti i Međimurska priroda. Navedeni cenzus inače se provodi svakih 10 godina.

Roda_travanj