Uklanjanje bespravnih građevina iz RP Mura-Drava

Iako smo u Međimurju već od 2009/2010. godine upozoravali vlasnike bespravno sagrađenih građevina u granicama zaštićenih prirodnih područja, većina njih se oglušila na službena upozorenja i medijske napise. Zato sada nema mjesta čuđenju što je konačno počelo uklanjanje bespravnih građevina iz Regionalnog parka Mura-Drava.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je 23. travnja 2014. počelo s prvim uklanjanjem objekata na području Koprivničko-križevačke županije, što znači da se slični zahvati mogu uskoro očekivati i u Međimurskoj županiji. Više o svemu, pročitajte kako slijedi:

23.04.2014. – Uklanjanje bespravnih građevina na području Regionalnog parka Mura Drava i u njegovoj neposrednoj blizini

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja započinje danas s uklanjanjem bespravno sagrađenih građevina na području Regionalnog parka Mura Drava i u njegovoj blizini. Građevine predviđene za uklanjanje sagrađene su bez zakonom propisanih dozvola a za njih nije proveden postupak ozakonjenja/legalizacije. U nekim slučajevima ozakonjenje nije bilo moguće jer se radi o zaštićenom području pa su stoga zahtjevi za ozakonjenjem morali biti odbijeni a u nekim slučajevima vlasnici nisu ni pokrenuli postupak. Bespravne se građevine nalaze na samoj obali ili u blizini obale rijeke Drave. S uklanjanjem se danas započinje kod naselja Sigetec, na desnoj obali rijeke Drave. Na toj je lokaciji u ovoj fazi predviđeno uklanjanje 8 građevina. Uklanjat će se građevine manjih dimenzija namijenjene povremenom boravku. Nakon lokacije kod naselja Sigetec, nastavit će se uzvodno uz rijeku Dravu na sljedećim lokacijama; obala rijeke Drave kod jezera Jegeniš, Veliki Pažut, ušće rijeke Mure u Dravu te Koprivnički Ivanec. Dio vlasnika najavio je da će sam ukloniti svoju bespravnu građevinu, što je financijski za njih povoljnije, a dio vlasnika građevina planiranih za uklanjanje to je već i učinio. Ministarstvo će uklanjati one bespravne građevine koje su vlasnici propustili ukloniti sam.
Zagreb, 23. travnja 2014.
Ured glasnogovornice
LINK: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=20215