HGSS i u Međimurju

logo_hgssHrvatska gorska služba spašavanja utemeljila je svoju Stanicu u Međimurju! Dogodilo se to na osnivačkoj Skupštini dana 21. srpnja 2014. godine u prostorijama Međimurske županije. Tako je i Međimurje dobilo svoju Stanicu HGSS-a. Bez obzira što tu nema visokog gorja i nepristupačnih planinskih predjela, gotovo svake godine javlja se potreba za potražnim akcijama za utopljenicima na rijekama Muri i Dravi, čime je osnivanje ove stanice više nego opravdano. “Međimurska priroda” kao ustanova pozdravlja ovaj korak naprijed u postizanju sigurnosti posjetitelja i sve brojnijih avanturista koji svoju dozu adrenalina traže u Regionalnom parku Mura-Drava u Međimurskoj županiji.