Prstenovanje bijelih roda 2014.

1I ove su godine djelatnici Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode prstenovali mlade bijele rode (Ciconia ciconia) na području Međimurske županije.

 

 

Dana 02. i 04. srpnja 2014. godine obavljen je monitoring populacije bijele rode (Ciconia ciconia) te prstenovanje mladih jedinki u gnijezdima na području Međimurske županije.

2Od ukupno 47 zabilježenih gnijezda aktivnih je 25. Od toga ih je 15 aktivno s mladima, a 10 bez mladih. U 15 aktivnih gnijezda s mladima zabilježeno je 28 mladih jedinki, i to u 2 gnijezda po tri mlade jedinke, u 9 gnijezda po dvije te u 4 gnijezda po jedna mlada jedinka. U međimurskom selu roda – Kotoribi, od ukupno 5 gnijezda aktivno ih je 4 u kojima je zabilježeno ukupno 10 mladih jedinki.

U odnosu na prošlu godinu, primijećen je znatan pad broja mladih jedinki – 2013. godine je u 18 aktivnih gnijezda s mladima zabilježeno 48 mladih jedinki.

3Prstenovanje je obavljeno uz stručnu potporu Hrvatskog ornitološkog društva iz Zagreba te operativnu pomoć Elektre Čakovec.