Dvije nove info-table u Regionalnom parku

dubravaRPU suradnji s općinama Donja Dubrava i Donji Vidovec, Međimurska priroda je ovih dana postavila dvije nove info-table na granici Regionalnog parka Mura-Drava. Table su po standardu jednake onima koje se unatrag nekoliko godina postavljaju diljem regionalnog parka u Međimurju, s dodatkom interpretacije lokalnih posebnosti. Tako se u Donjoj Dubravi ističe blizina sutoka Mure i Drave, dok se u Donjem Vidovcu naglasak stavlja na biljku kockavicu i tradiciju ispiranja zlata iz Drave.