Godišnji seminar čuvara prirode

Čuvari prirode Međimurske prirode sudjelovali su na 14. Seminaru čuvara prirode koji se održao 24. i 25. rujna 2014. godine. Domaćin ovogodišnjeg okupljanja čuvara prirode iz cijele Hrvatske bio je Park prirode Papuk, a seminar je organiziran u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode.

Na seminaru je sudjelovalo 110 sudionika iz svih nacionalnih parkova, parkova prirode i županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode, te gosti iz Mađarske i Bosne i Hercegovine.

10633324_10152781127113324_5557576747654673635_oPrvog dana seminara koji se održao u Nastavno obrazovnom centru HEP-a u Velikoj, čuvari prirode mogli su čuti nešto više o Parku prirode Papuk, kriminalističkoj metodologiji u funkciji zaštite prirode, o projektu Jačanje kapaciteta službi u zaštiti prirode i ulozi čuvara prirode u sustavu posjećivanja zaštićenih područja. Gosti iz Mađarske i BiH predstavili su svoja zaštićena područja i službu nadzora. U nastavku seminara predstavljene su nove uniforme, značke i iskaznice čuvara prirode, a razgovaralo se i o protupožarnoj zaštiti unutar zaštićenih područja, trening seminaru europskih rendžera i sredozemnoj medvjedici na području Istre, te je predstavljeno izvješće o radu nadzornika u 2013. godini.

10704243_10152792364038324_7217466735667466743_oDrugog dana seminara upriličen je terenski obilazak Park šume Jankovac u sklopu kojeg je poznati fotograf Šime Strikoman snimio milenijsku fotografiju pod nazivom “Rendžeri Republike Hrvatske”.