1. Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama

Žljezdasti nedirak_smallDjelatnici Međimurske prirode sudjelovali su u ponedjeljak, 24. studenog 2014., u Zagrebu na 1. hrvatskom simpoziju o invazivnim vrstama. Isti je organiziran od strane Hrvatskog ekološkog društva, te Državnog zavoda za zaštitu prirode i Javne ustanove Maksimir kao suorganizatora.

Simpozij je imao za cilj okupiti stručnjake raznih struka te kroz veliki broj informativnih usmenih i posterskih priopćenja na temu invazivnih vrsta, kroz rasprave i dijaloge postaviti temelje sustavnom i interdisciplinarnom pristupu problematici invazivnih vrsta.

Kada govorimo o invazivnim vrstama, najčešće pod time podrazumijevamo strane (alohtone, nezavičajne, unesene) vrste koje prirodno ne obitavaju na nekom području nego u njega dospjevaju ili su namjerno ili nenamjerno unešene, a ujedno njihovo širenje negativno utječe na biološku raznolikost (ekološke sustave, staništa, vrste), zdravlje ljudi ili stvara ekonomsku štetu jer ih karakterizira brzo širenje u velikom broju.

Invazivne vrste predstavljaju kontinuirano rastući problem u okolišu. Samo invazivnih biljnih vrsta u Hrvatskoj je zabilježeno oko 70. Neke od njih su već desetljećima u sastavu hrvatske flore i bilo bi ih nemoguće i stoga suludo pokušati posvuda potpuno ukloniti. Kako bi se u budućnosti spriječile slične situacije i nepovratne štete za prirodu i okoliš, izrazito je važno preventivno djelovati kroz konkretne aktivnosti kao što je npr. obrazovanje svih dobnih skupina o rizicima unosa i širenja stranih vrsta, što će provoditi i Međimurska priroda.

Više o invazivnim vrstama možete saznati i na web stranici: http://www.invazivnevrste.hr/