Svjetski dan močvarnih staništa

Svake se godine 2. veljače obilježava kao Svjetski dan močvarnih staništa, čime se podsjeća na datum potpisivanja Ramsarske konvencije. Na taj dan 1971. godine, u iranskom gradu Ramsaru, potpisana je Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica. Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće čuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom iskorištavanju močvarnih staništa.

I ove se godine Svjetski dan močvarnih staništa obilježava tradicionalnim Pohodom uz rijeku Muru koji se održava od 2000. godine. Ovogodišnji Pohod uz rijeku Muru održava se pod sloganom “Močvarna staništa su naša budućnost”, a sudionici će pohoditi rijeku Muru u okolici Razkrižja u Sloveniji. Pozivamo Vas da nam se pridružite na pohodu!

Poziv