Ulazak u 2015. godinu

Godina 2015. za Javnu ustanovu MEĐIMURSKA PRIRODA započela je provedbom dvaju IPA projekata, jednog s mađarskim partnerima, a drugog sa slovenskim. Nadogradnja rezultata iz prethodnih godina tako će se oplemeniti sredstvima iz europskog IPA fonda. Nadalje, cijeli paket redovnih aktivnosti nastavlja se u kontinuitetu. Stručno-znanstveni rad također će zauzimati važno mjesto u radu ustanove tijekom 2015. godine. O svemu više i detaljno – kao i dosad – čitajte na ovim web-stranicama.