Opet prvi u unapređenju stanja u RP M-D

Regionalni park Mura-Drava (proglašen u veljači 2011. godine) prostor je u kojem se preklapaju nadležnosti više ustanova odnosno prostor koji potpada pod različite zakone i podzakonske propise Republike Hrvatske. To posebno dolazi do izražaja kad se u tom prostoru pojave ekstremne situacije, primjerice, poput poplave 2014. godine. Tad javnost pokušava razumjeti tko je sve nadležan i do koje mjere za određeno zaštićeno područje.

2

 

Tijekom i nakon poplava na Muri 2014. godine, bila su postavljena pitanja da li je poplava uzrokovana i neodržavanjem kanalske mreže u zaštićenom području odnosno da li mjere i propisi zaštite prirode onemogućuju poslove redovnog održavanja kanala koji su, prije svega, izgrađeni kako bi prihvatili viškove voda u prostoru.

Kako bi se do kraja razjasnila nadležnost pojedinih ustanova u Regionalnom parku Mura-Drava u Međimurskoj županiji, Javna ustanova MEĐIMURSKA PRIRODA organizirala je i ugostila radionicu pod nazivom: Provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode za Program radova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda za područje Međimurske županije.

Glavna izlaganja za radionici održali su stručnjaci iz Državnog zavoda za zaštitu prirode: dr.sc. Aljoša Duplić i mr.sc. Neven Trenc. Uz djelatnike Međimurske prirode i Hrvatskih voda, izrazito je važna i nazočnost podizvođača koje Hrvatske vode angažiraju na terenu odnosno djelatnika koji operiraju strojevima u zaštićenom području.

Tijekom 4-satne radionice razjašnjeni su mnogi momenti koji se javljaju u granicama Regionalnog parka Mura-Drava, te je do razine “radnika na bageru” pojašnjeno TKO u RH izdaje dopuštenja za radove u zaštićenim područjima, ŠTO je dozvoljeno na umjetnim objektima (poput kanala za odvodnju voda), KOME se treba javiti prije početka radova i slično. Također, zaključeno je i da bi široj javnosti trebalo približiti stručne pojmove kako bi se razlikovali, primjerice, kanali od ostalih vodotokova, jer se često u javnom prostoru barata krivim pojmovima što dovodi i do svaljivanja odgovornosti na krive institucije.

Svi nazočni složili su se kako je Međimurje opet prvo i na ovom polju edukacije s ciljem unapređenja stanja prirodnosti zaštićenih područja unutar županije.

1