Zelena čistka 2015. na dan rijeke Mure – 18. travnja

Zelena čistka 2015. godine održala se točno na Međimurski dan rijeke Mure odnosno 18. travnja 2015. godine na lokalitetu projekta Three Rivers=One Aim u Žabniku te na potezu između mlina u Žabniku do lokacije skele u Svetom Martinu na Muri. Uz organizatore (Međimursku županiju i Međimursku prirodu), akciji su se priključila vrijedna djeca iz OŠ Sveti Martin na Muri te lokalno stanovništvo. Iako je taj dio područja unutar Regionalnog parka Mura-Drava relativno čist, ipak je prikupljena određena količina otpada kojeg je do zbrinjavanja u Totovcu (GKP Čakom) transportirao Murs-ekom. U akciji je sudjelovao i međimurski župan Matija Posavec te tako da svoj doprinos promidžbi RP Mura-Drava.