Studija javnog mišljenja_Dobra voda za sve

logo DVZV - hr 02Jedna od aktivnosti projekta Dobra voda za sve bila je i izrada Studije o pozitivnim i negativnim učincima revitalizacije starih rukavaca. Ispitani su stavovi stanovništva Grada Mursko Središće i Općine Sveti Martin na Muri o značaju mrtvaja rijeke Mure te njihovoj mogućoj revitalizaciji. Provedeno je anketno istraživanje gdje su podaci prikupljeni terenskom anketom. Ispitanici su anonimno popunjavali anketni upitnik od 10 pitanja.

Istraživanjem je utvrđeno da visok udio ispitanika ima pozitivan stav o vrijednosti mrtvaja, da su iste u lošem ili jako lošem stanju ekološke vitalnosti te da ih potrebno revitalizirati prije svega korištenjem financijskih sredstava fondova Europske unije. Stavovi ispitanika su da će revitalizacijom mrtvaja biti pozitivnog utjecaja na očuvanje biljnog i životinjskog svijeta te izgled krajolika i športski ribolov. Većina ispitanika navodi da mrtvaje poznaje pod imenom „Stara Mura“. Spominjane mrtvaje dio su Ekološke mreže Natura 2000, ali većina ispitanika nije čula za navedeni pojam. S druge strane pojam „Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav“ je ispitanicima poznatiji.

IMG_0971U nastavku donosimo navedenu studiju. STUDIJA JAVNOG MIŠLJENJA o pozitivnim i negativnim učincima revitalizacije starih rukavaca