Centar za posjetitelje “Med dvemi vodami”

Trg medjimurske prirodeU sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (komponenta Interpretacija i komunikacija prirode) proteklih godinu dana aktivno je rađeno na muzeološkoj koncepciji stalne muzejske izložbe i opreme centra za posjetitelje pod nazivom “Med dvemi vodami” koji se planira urediti u prizemlju i okućnici sjedišta “Međimurske prirode” u Križovcu.

Projektnu dokumentaciju izradio je konzorcij tvrtki Muze d.o.o., Revolucija dizajna d.o.o., Clinica d.o.o. i Krebel&Kostrenčić arhitekti d.o.o. uz aktivnu suradnju (definiranje tema za interpretaciju, prikupljanje potrebnih inputa za izradu dokumentacije te finalnih stručnih korekcija sadržaja i dokumentacije) s djelatnicima Međimurske prirode te nadzor procesa od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
Dokumentacija obuhvaća: Cjeloviti muzeološki program, Interpretacijske tekstove, Likovni postav stalne muzejske izložbe (grafički muzejski dizajn, muzejski produkt dizajn, muzejski IT i multimedija dizaj te muzejski dizajn rasvjete) i Troškovnik cjelovitog muzeološkog programa.

Budući Centar za posjetitelje “Med dvemi vodami” obuhvaća sljedeće cjeline:
– Okućnica / Brvnara “Moj hrast Adam” (16 kvadratnih metara),
– Okućnica / Tematsko dječje igralište “Rječica” (626 kvadratnih metara),
– Centar / Prijamni prostor (67 kvadratnih metara),
– Centar / Suvenirnica (23 kvadratnih metara),
– Centar / Galerija “Mura” (53 kvadratnih metara) i
– Centar / Galerija “Drava” (38 kvadratnih metara).