Istraživanje ihtiofaune starih rukavaca rijeke Mure

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sukladno godišnjem programu rada za 2015. godinu, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode ovih dana provodi terenska istraživanja ihtiofaune starih rukavaca rijeke Mure na području Međimurja u suradnji s Hrvatskim društvom za biološka istraživanja (HDBI).

 

Većina ihtioloških istraživanja na rijeci Muri provedena su na glavnom toku rijeke. Mrtvaje su staništa koja se jako razlikuju od glavnog toka što bi se trebalo odražavati i na sastav riblje zajednice. Istraživanja se provode na 8 lokaliteta unutar zaštićenih prirodnih područja u Međimurju.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Za izlov riba koristi se agregat za elektroribolov koji predstavlja univerzalnu, standardnu i neselektivnu metodu uzorkovanja ihtiofaune u slatkovodnim ekosustavima. Pri izlovu koristimo slabu struju kako bi se riba samo privukla. Ulovljene jedinke se anestetiziraju eteričnim uljem karanfilića (prirodni anestetik na biljnoj osnovi) kako bi se smanjila vjerojatnost ozljeđivanja prilikom određivanja vrsta i mjerenja morfometrijskih i morfoloških osobina. Ribe se puštaju natrag u vodu nakon što se na njima naprave predviđene radnje.

Rezultate istraživanja objavit ćemo uskoro!