Predstavljeni rezultati istraživanja ihtiofaune uz Muru

Radionica elektroribolovDana 09. prosinca 2015. godine Hrvatsko društvo za biološka istraživanja predstavilo je rezultate istraživanja ihtiofaune starih rukavaca rijeke Mure o čijem provođenju smo već ranije izvijestili. Osim što su predstavljeni rezultati istraživanja djelatnici ustanove prošli su radionicu osnova metode elektroribolova kako bi i u narednim istraživanjima ihtiofaune Međimurja mogli aktivno sudjelovati. U nastavku donosimo osnovne rezultate istraživanja. 

U istraživanju je na 8 lokacija uz rijeku Muru ulovljeno 548 jedinki riba ukupne mase 19.906,00 grama. Zabilježene su 22 vrste iz 8 porodica.  Od 22 pronađene vrste 18 ih je autohtonih dok su 4 invazivne: sunčanica, pastrvski grgeč, babuška i crni somić.
Zabilježena je jedna strogo zaštićena vrsta, bjeloperajna krkuša, te 4 NATURA 2000 vrste za područje „Mura“: vijun, bolen, gavčica i bjeloperajna krkuša. U ulovu je bila najzastupljenija vrsta bodorka s 30,07 % udjela u ukupnom ulovu. Najveći udio u biomasi ima klen s 19,68 % udjela u ukupnoj biomasi. Najveća ulovljena jedinka je bolen (dolje na slici), mase 3.500,00 grama i 543 mm standardne duljine.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA