Podsjećamo: 2016. – godina Kockavice

Dvije donjomeđimurske općine – Donji Vidovec i Sveta Marija – na čijem području provjereno raste biljka kockavica (Fritillaria meleagris) proglasile su 2016. godinu – godinom KOCKAVICE. Nositelj aktivnosti vezanih uz tu godinu je “Međimurska priroda”, pa su tim povodom tiskani i besplatno distribuirani plakati i edukativna tematska brošura dostupna na našem linku PUBLIKACIJE. Nizom popularnih predavanja i medijskih objava skrenuli smo pažnju javnosti na činjenicu da ova biljka još uvijek raste u gusto naseljenom Međimurju, što znači da su određeni dijelovi zavičaja, unatoč stoljećima degradacije, uspjeli sačuvati ekološku stabilnost i cjelovitost prirodnih staništa. Hvala što ste pratili kampanju na ovu temu..

Godina Kockavice 2016