Javni radovi u Javnoj ustanovi 2016.

jurovic-at-zabnik_2016Javna ustanova Međimurska priroda je ove 2016. godine iskoristila mogućnost te na programu javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposlila dva djelatnika. Jedan od njih je Zdravko Jurović iz Jurovca, a njegovi radni zadaci usmjereni su na održavanje krda međimurskih kobila na gmajni (pašnjaku) u Žabniku.

Zdravko Jurović posjeduje korisno iskustvo rada s velikim životinjama, jer je bio vlasnik farme krava. Svoje iskustvo nesebično je stavio na raspolaganje Javnoj ustanovi, najprije kao volonter, a sada pak kao djelatnik zaposlen putem javnih radova na lokalitetu pašnjaka u Žabniku. Gledano s čisto ljudske strane, Zdravko je na ovaj projekt došao kao naručen, nakon što je dvadesetak drugih interesenata za posao odustalo već nakon prvog susreta s ogromnim habitusom međimurskih kobila.

Podsjetimo, projekt vraćanja konja na pašnjak u Žabniku – ponajprije radi revitalizacije zapuštenog pašnjačkog staništa – odrađen je u sklopu IPA HU-HR programa te je uspješno okončan u studenom 2015. godine.

Na fotografiji koju je friško snimio Zoran Šardi: Zdravko Jurović svakodnevno (petkom i svetkom) brine o osam kobila i povoljnom statusu pašnjačkog staništa u Žabniku. U objektiv su ušle i kobile Rička i Sunja, ponos pasmine međimurskog konja, sada u vlasništvu ustanove.