Radionica “Korištenje Internog portala Informacijskog sustava zaštite prirode”

logoDjelatnici Međimurske prirode sudjelovali su na jednodnevnoj radionici “Korištenje Internog portala Informacijskog sustava zaštite prirode” koja se održala 8. prosinca 2016. godine u prostorijama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), a organizirana je u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike.

Sukladno zakonskoj obavezi, HAOP uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske. Informacijski sustav zaštite prirode (ISZP) čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirode RH.

1

Osim javnog web portala (Bioportal), kojim se osigurava javni pristup informacijama i transparentno dijeljenje podataka te edukacija šire javnosti o prirodnom bogatstvu Hrvatske, ustrojen je i Interni portal ISZP koji prvenstveno služi korisnicima koji rade unutar sustava zaštite prirode RH.

Na radionici je prezentirana funkcionalnost Internog portala, dostupnost podataka i prava korištenja istih na portalu uključujući Upisnik zaštićenih područja koji predstavlja njegov sastavni dio.

Bioportal je dostupan na sljedećem linku: http://www.iszp.hr