Rezistografija na Platani u Nedelišću

U tijeku je istraživanje zdravstvenog stanja spomenika parkovne arhitekture Platane u Nedelišću metodom rezistografije. S obzirom na ranije uočenu trulež jedne od glavnih grana u središnjem dijelu krošnje te potencijalnu opasnost od loma iste, dr.sc. Milan Pernek s Hrvatskog šumarskog instituta obavio je rezistografiju na problematičnoj grani. Nalaz će dati više informacija o zdravstvenom stanju stabla i njegovoj statici. Navedeno istraživanje Međimurska priroda provodi u suradnji s Općinom Nedelišće. Također, u tijeku su radovi uklanjanja suhih grana u krošnji stabla te sanacija područja ranijeg loma grana. 

Rezistograf je elektronički mjerni uređaj koji mjeri otpor drva pri konstantnom prodiranju igle promjera svega 1,5 mm. Baterijom pogonjena igla prenosi očitanja otpora koju igla čini prodiranjem kroz deblo, odnosno zone ranog ili kasnog drva, zone zdravog ili trulog drva. Instrument rezultate očitanja grafički vjerno prikazuje na papirnatoj traci (skala na apscisi u cm, na oordinati otpor u postotcima %). Sve se prikazuje u mjerilu 1:1 omogućujući pritom točno lociranje područja zdravog i bolesnog drva u unutrašnjosti debla, a posljedično i procjenu statičke stabilnosti stabla. Budući da je otpor pri bušenju (prodiranju igle) u uzajamnoj vezi s mehaničkim osobinama drva, sva se oštećenja – pukotine, šupljine, oštećenja od insekata, područja zahvaćena procesima truleži – prepoznaju na papirnatoj traci u obliku spojenih linija gdje svaka točka prikazuje određeni otpor. Kod razorene strukture drva ili u slučaju šupljina, igla prodire praktički bez otpora. Osim za istraživanja truleži, šupljina, pukotina i oštećenja u drvu, instrument služi i za analizu godova odnosno određivanje starosti stabla.

Sl. 1 Rezistograf daje uvid u stanje debla stabla

Foto: Mihaela Mesarić

Izvor podataka o rezistografu:
Internetske stranice Šumarskog fakulteta u Zagrebu (http://www.sumfak.unizg.hr/Odsjek.aspx?mhID=9&mvID=529)