Suradnja s Udrugom uzgajivača mađarskog hladnokrvnjaka

Još jedan važan sastanak po pitanju budućnosti Ergele međimurskog konja smještenoj na gmajni uz rijeku Muru u Općini Sveti Martin na Muri održao se ovih dana. Nakon što su u mjesecu svibnju ergelu u Žabniku posjetili dekani Veterinarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te dogovorili potpisivanje sporazuma o suradnji, u srijedu 13. rujna 2017. godine u sjedištu Međimurske prirode u Križovcu i na ergeli u Žabniku održan je sastanak predstavnika ustanove s delegacijom Udruge uzgajivača mađarskog hladnokrvnjaka koju su činili predsjednik udruge Sandor Baranyai te Milan Kassanin i Simon Gabor. Sastanku su prisustvovali i načelnik Službe za konjogojstvo pri Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji Nidal Korabi te dr.sc. Antun Kostelić.

 

 

Osam kobila autohtone pasmine međimurskog konja na gmajni u Žabniku već dvije godine savršeno ispunjava svoju svrhu i ispašom revitalizira 8 hektara autohtonog pašnjaka, međutim došlo je vrijeme i za daljnje korake u vidu povećanja brojnosti krda. Suradnja s uzgajivačima iz Mađarske na tom planu je neophodna, stoga je ovaj posjet mađarske delegacije od velike važnosti za iskorak i budućnost ergele u Žabniku.

 

 

 

Za vrijeme sastanka u sjedištu ustanove u Križovcu razmijenjena su iskustva i trenutna problematika u uzgoju hladnokrvnih konja, posebice međimurskog konja te realni planovi i namjere za budućnost. Nakon uspješno odrađenog sastanka delegacija se zaputila na pašnjak u Žabnik i bila više nego zadovoljna viđenim na terenu, te izrazila spremnost na daljnju suradnju, prvenstveno u vidu pomoći kod nabave pastuha za ergelu u Žabniku.

 

 

 

Tako je napravljen još jedan važan i neophodan korak prema povećanju brojnosti krda u Žabniku, ali i kritično ugrožene ukupne populacije međimurskog konja, stoga se nadamo da će u dogledno vrijeme pašnjakom u Žabniku potrčati i prvo ždrijebe.